Om nibgeek.net

“Ordet geek er en slang term som opprinnelig ble brukt til å beskrive eksentriske eller ikke-mainstream mennesker; I dagens bruk betyr ordet typisk en ekspert eller entusiast eller en person som er besatt av en hobby eller intellektuell jakt…”
– Geek, Wikipedia

…enda en webside på Internett som omhandler geek-kultur…

Versjon: Alpha