Budget version of an expensive card: Thoughtseize

“Budget version of an expensive card” er en serie hvor jeg tar for meg kostbare kort og finner en billigere versjon som gjør primært det samme.

Kravene jeg setter til disse kortene er følgende:
– Det kostbare kortet må koste $10 eller mer
– CMC og type skal være like, så langt det lar seg gjøre
– Det skal være samme farge på budsjett kortet, som det kostbare kortet

Skribent: Nibstha