Priser før utgivelse – Ixalan

Det er ikke lenge før utgivelse av Ixalan, den siste ekspansjonen til Magic: The Gathering. Jeg har sett på hvordan prisene ligger på de forskjellige kortene før lansering.
Prisene er hentet fra MCM.


Settet lanseres 29.09.2017, det inneholder 279 kort totalt. Hvorav 15 kort er Mythic Rare,
63 kort er Rare, 80 kort er Uncommon, 101 kort er Common og 20 kort er Basic Land.

Antall kort verdt mer enn 1 Euro og mindre enn 2 Euro: 20 stk.
Antall kort verdt mer enn 2 Euro og mindre enn 3 Euro: 6 stk.
Antall kort verdt mer enn 3 Euro og mindre enn 4 Euro: 1 stk.
Antall kort verdt mer enn 4 Euro og mindre enn 5 Euro: 5 stk.
Antall kort verdt mer enn 5 Euro: 5 stk.

Antall Mythic Rare verdt over 1 Euro: 13 stk.
Antall Rare verdt over 1 Euro: 23 stk.

Dette er kortene med høyest verdi innenfor de forskjellige sjeldenhetene:
Mythic Rare – Jace, Cunning Castaway
Rare – Growing Rites of Itlimoc
Uncommon – Unclaimed Territory
Common – Opt

Tallene ble hentet inn 20.09.17

Skribent: Nibstha